Kırma taş tozu

Çok çeşitli alanlarda Kırma taş tozu hammadde olarak karşımıza çıkmaktadır. Hal böyle olunca akıllara Kırma taş kumu  konusu kurcalıyor. Öncelikle belirtilmesi gereken konu Kırma taş tozu çok çeşitli yapılara sahip bir maddedir. Tanecik boyutu, kullanıldığı alanlar, üretim koşulları Kırma taş tozu çeşitlerinin oluşmasını sağlar.

Kırma taş kumu  düşünüldüğü kadar pahalı değildir. Kullanım miktarı fazla olduğu için maliyet olarak da artış olacakmış gibi düşünebilirsiniz. Ancak durum aslında öyle değil. Yapılan işe göre fiyatlar değişiyor fakat bütçenizi sıkıntıya sokacak kadar bir fiyat biçilmiyor Kırma taş tozulara.

Kullanım alanının oldukça yoğun olmasından kaynaklanan talep fazlalığı fiyatlara etkisini mümkün olduğunca az göstermektedir. Kırma taş tozu inşaat, tekstil, cam ve boru imalatı gibi birçok farklı alanda hammadde olarak kullanılmaktadır. Birçok farklı alandan talep görmektedir. Buna rağmen fiyatlar en alt seviyelerdedir.

Kırma taş tozuun türü, kullanılacağı alan, tanecik boyutu taş tozu fiyatını etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Her alanda farklı fiyat aralığı bulunmaktadır.

Kırma taş tozu

Feldspat, kuvars, kayaç artıkları, glokoni ve mika gibi minerallerin karışımı ile oluşan 0.063-2 mm arasında tane boyutuna sahip maddelere Kırma taş tozu denir. Kırma taş tozuun özelliğini Kırma taş tozu tanelerinin sertliği, yüzey özellikleri, silt ve kil fonksiyonlarının miktarı belirlemektedir. Ülkeler ve bölgeler arasındaki farklılıklar Kırma taş tozuların kökenleri, tanecik büyüklükleri ve üretim şekillerine bağlı olarak değişmektedir.

0.063 ile 0.25 mm tanecik boyutuna sahip Kırma taş tozulara ince Kırma taş tozu, 0.25 ile 1 mm tanecik boyutuna sahip Kırma taş tozulara orta dereceli Kırma taş tozu ve 1 ile 2 mm arasında tanecik boyutuna sahip olanlar ise Kırma taş tozu olarak adlandırılmaktadır.

Doğal hammaddelere çakıl ismi verilmektedir. Kırma taş tozuolarak isimlendirilen agregalar ise 2 ile 128 mm arasında tanecik boyutuna sahiptir. Agregaların 2 ile 8 mm arasında tanecik boyutuna sahip olanlara ince agrega, 8 ile 32 mm tanecik boyutuna sahip olanlara iri agrega denir.

Kırma taş tozunun Kullanıldığı Alanlar

Kırma taş tozunun kullanıldığı alanlar oldukça geniş bir yelpaze içerisinde karşımıza çıkmaktadır. Birçok malzemenin doğal hammaddesi olması nedeniyle farklı alanlarda sıkça tercih edilen bir üründür. Hem kullanım alanı bakımından hem de çeşit bakımından oldukça fazla seçeneği olmasından dolayı sıkça karşımıza çıkmaktadır.

Kırma taş tozu diyince akla ilk gelen sektör elbette ki inşaat sektörüdür. Bu konuda haksız da sayılmıyoruz aslında. Gün geçtikçe kentleşmenin artmasıyla çevremiz inşaat alanlarıyla dolmaya başladı. Bu da Kırma taş tozuun hayatımıza daha gözle görülür bir şekilde girmesine sebep oldu. İnşaat sektöründe sıkça kullanılan Kırma taş tozu, demir ve çimento ile birlikte kullanıldığı takdirde ana malzeme yerine geçmektedir.

Hem inşaat sektöründe hem de seramik yapıştırıcısı ve zemin kaplama ürünleri için de ana malzeme olarak tercih edilmektedir. Aynı şekilde cam sanayisinde de ana malzeme olarak kullanılmaktadır. Cam sanayide yüksek ısılı fırınlarda eritilen Kırma taş tozu farklı malzemelerle karıştırılarak hizmete sunulmaktadır.

Kırma taş tozuun yalıtkan özelliği mevcuttur. Bu özelliği kullanılarak elektriği iletmesi istenmeyen ürünlerin üretiminde de tercih edilebilmektedir.

Kırma taş tozu Türleri

Kırma taş tozu kullanım alanlarına göre üç başlıkta incelenmektedir. Buna göre Kırma taş tozutürleri şöyle gruplandırılabilir:

  • Söve Kırma taş tozu
  • Halı saha Kırma taş tozu
  • Filtre Kırma taş tozu

Söve Kırma taş tozuu dekoratif amaçlarla kullanılabilmektedir. Aynı zamanda ısı yalıtımı bakımından da kullanışlı bir Kırma taş tozu çeşididir. Özellikle ısı yalıtımı özelliğinden dolayı ülkemizde hem üretimi hem satışı gün geçtikçe artmaktadır. Dekoratif kullanımında ise boyama tekniği sıkça tercih edilmektedir. Boya silik Kırma taş tozuuna oldukça iyi nüfuz etmektedir. Su bazlı boyalar tercih edildiği müddetçe her renge boyanarak dekorasyon amaçlı kullanıma sunulabilmektedir.

Halı saha Kırma taş tozuunu elde etmek amacıyla öncelikle silis Kırma taş tozuu yıkanır. Yıkama işleminden sonra Kırma taş tozular kurutulur ve eleme işlemine geçilir. Bu işlemden sonra boyutlarına göre ayrıştırma işlemine geçilir. Bu Kırma taş tozuların önemi yağmur suyunun sahadan uzaklaşmasını sağlamalarıdır.

Doğal kuvars Kırma taş tozuları filtre Kırma taş tozuunun yapıtaşını oluşturmaktadır. Kuvars Kırma taş tozuları yıkama ve eleme işlemlerinden geçtikten sonra standartlara uygun olacak şekilde üretilir. Filtre Kırma taş tozuları atık su arıtma tesislerinde, yüzme havuzlarında, içme suyu arıtma tesislerinde ve kazan filtrelerde hizmete sunulmaktadır.

Ülkemizdeki Kırma taş tozu Rezervi

Birçok farklı alanda kullanıma sunulan Kırma taş tozular için değinilmesi gereken bir başka konu da ülkemizdeki Kırma taş tozu rezervi konusudur. Jeolojik olarak ülkemiz Kırma taş tozu rezervi bakımından oldukça zengin bir konumdadır. Uzun yıllar boyunca oluşan her türlü ihtiyaca ülkemiz karşılık verebilecek durumdadır. Çakıl, Kırma taş tozu ve kırmataş rezervi jeolojik etkenlerden dolayı oldukça fazladır.

Ülkemizde Kırma taş tozu rezervi bakımından sorun teşkil edecek bir durum var ki o da rezervlerin kullanım alanlarına olan uzaklığıdır. Bu durum nakliye maliyetleri konusunu da beraberinde getirdiğinden dolayı önemli bir yer edinmektedir. Rezervlerin kullanım alanlarına olan uzaklığı, nakliye maliyetleri, arazi kullanımı konusunda getirilen sınırlamalar, kentleşme ve çevre koruma sorunları da ülkemiz için sorun olabilecek konulardır. Kentleşmenin hızla artması sebebiyle Kırma taş tozua olan talep artış göstermiştir. Ancak kentleşme beraberinde büyük ve kalabalık şehirleri de getirmiştir. Kalabalık şehirlerin yakın çevresinde bulunan üretim kısıtlamaları da ihtiyacın giderilmesini zorlaştırmaktadır.

Kırma taş tozuun Üretimi

Kırma taş tozuun üretimi genellikle açık işletme yöntemi ile yapılmaktadır. Üretim işlemi, üretim alanının topografyasına bağlı kalınarak sürdürülmektedir. Üretim aşaması tekli ya da çoklu basamakların oluşturulması ile yapılmaktadır. Kırmataş üretimi esnasında kazı ve yükleme işlemleri gerçekleştirilmeden önce patlatma işlemi kullanılarak alanın gevşetilmesi gerekmektedir. çakıl ve Kırma taş tozu üretimi gerçekleştirilen ocaklarda ekskavatörler yardımı ile kazma ve yükleme işlemleri yapılmaktadır. Önceden taş ocakları üretimi yapılırken galeri patlatma işlemi tercih edilirdi. Ancak teknolojik gelişmelerin ışığında galeri patlatma işlemi yerine delme patlatma işlemi tercih edilmektedir. Patlatılmış olan malzeme ocaktan alındıktan sonra eleme merkezlerine götürülür. Bu merkezlerde standart tane boyutu göz önünde bulundurularak kırma elemi yöntemi ile ayrıştırma işlemi yapılır. Ocak işletmeciliği bünyesinde yükleyici, delici, kompresör, buldozer, el tabancaları, ekskavatör, damperli kamyon, kırma öğütme tesisleri, konyevör ve elek kullanılmaktadır.